Liczba odwiedzin strony: 38712 Osób na stronie: 3
 

Capricorn Sp. z o.o.

 
 
Capricorn Sp. z o.o.
 
Paderewskiego 32 lok. 2
33-300 Nowy Sącz
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 34 poz. 310 - Sposób przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wobec jednostek organizacyjnych Służby Więz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 25 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: § 1....
Monitor Polski 1999 Nr 13 poz. 178 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 15 kwietnia 1999 r.) Rej. 85/98 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE...